Dornacor Invest a fost infiintata din dorinta de imbunatatire a conditiilor de viata din comunele Fundeni si Frumusani din judetul Calarasi. Urmarim ca prin serviciile noastre, prestate cu ajutorul echipei de specialişti în domeniu şi executate în baza unor tehnologii moderne, aliniate la standarde europene, să oferim calitate la preţuri competitive şi să satisfacem pe deplin cerinţele beneficiarilor nostri. Societatea noastra, in calitate de operator sistem de distributie are urmatoarele obiective:
- dezvoltarea infrastructurii de rețele gaze naturale și funcționarea acesteia în condiții de siguranță și securitate energetică;
- respectarea standardelor de performanță și de mediu impuse prin noile politici europene în domeniu;
- asigurarea unor servicii de calitate pentru clientii companiei.

ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE


Distribuția gazelor naturale care se referă la ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de titularul licenței de distribuție pentru construcția, exploatarea și dezvoltarea capacităților de distribuție și utilizarea acestora.


Accesul la sistemele proprii de distribuție a gazelor naturale, conform H.G. 1043/2004 privind Regulamentul de acces la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, însumând toate operaţiunile de racordare a abonaţilor la sistemul de distribuţie, respectiv realizarea branşamentului şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a abonaţilor.

ACTIVITĂȚI NEREGLEMENTATE


Furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial in zona de distributie dar si pe întreg teritoriul României.


Prestarea de servicii proprii – conform lesislaţiei în vigoare, societatea desfăşoară activităţi de verificare/revizie a instalaţiilor de utilizare aflate în proprietatea abonaţilor, puneri în funcţiune, schimbări abonat, emiterea avizelor de amplasament, recepţii tehnice.