Dornacor Invest S.R.L. şi-a început activitatea în anul 2020 şi este operator licenţiat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru distribuţia şi furnizarea gazelor naturale în următoarele unități administrativ-teritoriale rurale din judetul Calarasi: Fundeni, Frumusani, Padurisu, Pitigaia, Postavari.

Tarif distributie cf. ord. ANRE 166/16.09.2020, incepand cu 01.04.2023:

Tarife prestari servicii specifice – valabile incepand cu 01.09.2020
Tarifului de analiza a cereri de racordare in valoare de 296, 71 lei cu TVA conf art 5 al 1 lit a) ,art 16 al 1, din Ordinul ANRE nr 7 /2022
LISTA TARIFELOR REGLEMENTATE aferente activitatilor conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale, prestate de Dornacor Invest S.R.L., valabile incepand cu data de 15.06.2022

 

Datele de contact și programul de lucru cu publicul conf art 47 al 2 litr a) si b) , Ordinul 7/2022
Solicitare selectare OE conf art 47 al 2 litr c) – (ii) , Ordinul 7/2022
Societati autorizate conf art 47 al 2 litr e) , Ordinul 7/2022
Conventie tehnica operator avizat ANRE
Cerere pentru acordarea avizului de amplasament
Procedura esalonare Dornacor

Plan de situatie al retelei de distributie GN din com Frumusani
Plan izometric al retelei de distributie GN din com Frumusani
Plan de situatie al retelei de distributie GN din com Fundeni
Plan izometric al retelei de distributie GN din com Fundeni

Conditii generale de contractare pentru prestarea serviciului de distributie

Cerere acces la sistemul de distributie pentru persoane fizice
Contract de distributie persoane fizice
Anexa 1 contract distributie persoane fizice
Anexa 2 contract distributie persoane fizice

Contract de distributie persoane juridice
Anexa 1 contract distributie persoane juridice
Anexa 2 contract distributie persoane juridice

Informatii utile

Legea 123/2012 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – forma actualizata la 04.01.2022
Ord_07/2022 Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale
Ord 09/2022 Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și a valorii medii a unui racord
Ord 89/2018 Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Ord 20/2000 Finantarea/Cofinatarea lucrarilor