Dornacor Invest oferă exclusiv servicii de furnizare, la preţ negociat, consumatorilor finali, casnici si noncasnici.
Conform reglementărilor legislative actuale, consumatorii eligibili pot să își aleagă un furnizor licențiat de gaze naturale și să semneze contracte direct cu acesta, la un preţ negociat. Pentru toți clientii de gaze naturale din portofoliu, Dornacor Invest oferă și serviciile impuse de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei: transport, distribuție și înmagazinare subterană. Dornacor Invest deţine Licenţa de furnizare a gazelor naturale nr. 2357/27.08.2020.

Obligativitatea efectuării reviziei/verificării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
Conform noilor prevederi legislative (Normele Tehnice în vigoare NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009):
Efectuarea verificării/reviziei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale reprezintă o obligaţie ce revine clienţilor. Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare se realizează la maximum 2 ani, iar revizia tehnică a instalaţiei de utilizare la maximum 10 ani.

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:
– în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
– după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.
În cazul nerealizării serviciului de verificare/revizie în termenul specificat mai sus, pentru asigurarea reţelei şi a instalaţiei de utilizare furnizorul de gaze naturale va fi pus în situaţia de a aplica măsurile de sistare a furnizării gazelor naturale. În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, clienţii pot alege pentru efectuarea serviciului de verificare/revizie orice firmă autorizată ANRE.

Oferta tip furnizare gaze naturale

Drepturile si obligatiile consumatorului de gaze naturale

Cerere incheiere contract de furnizare consumator casnic
Contract furnizare gaze naturale consumator casnic
Conditii generale contract furnizare gaze naturale consumator casnic
Anexa 1 & 2 contract furnizare gaze naturale consumator casnic
Declaratie conformitate consumator casnic

Cerere inchiere contract de furnizare consumator non-casnic
Contract furnizare gaze naturale consumator non-casnic
Conditii generale contract furnizare gaze naturale consumator non-casnic
Anexa 1 & 2 contract furnizare gaze naturale consumator non-casnic
Declaratie conformitate consumator non-casnic