Documente necesare racordarii la sistemul de distributie gaze naturale:
Cerere de Racordare conf art 47 al 2 litr c) – (i) , Ordinul 7/2022
Copie act de proprietate (succesiunea in cazul mostenirilor)
Copie act identitate
Adeverinta cu nr. postal eliberata de catre Primaria de domiciliu
Extras de Carte Funciara cu planul si coordonatele X si Y din sistemul de cartografiere STEREO 1970

Procedura Operationala privind lucrarile de extinderii,racordare la Sistemul de Distributie

TARIFELE DE RACORDARE PE COMPNENTE SI MODALITATEA DE CALCUL A RACORDARII

Registrul de evidenta al cererilor de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale

Lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD conf art 47 al 2 litr c) – (iii) , Ordinul 7/2022
Informatii referitoare la Contractul de Racordare conf art 47 al 2 litr d) , Ordinul 7/2022

Procedura de Racordare la SD conf Ord 07_2022

Contract racordare consumator final cf. ord. 07/2022